L’Ajuntament de Binissalem guanya un premi nacional pel seu programa de prevenció i atenció de l’assetjament escolar

La comissió de valoració del III Concurso de Buenas Prácticas Municipales del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) i la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha fallat a favor de l’Ajuntament de Binissalem com a guanyador en la categoria de municipis de manco de 20.000 habitants, pel seu programa de prevenció i atenció de l’assetjament escolar “Un tracte pel bon tracte”.

El guardó atorgat, que no té dotació econòmica, suposa el reconeixement a la tasca d’aquest ajuntament, que destaca així entre més de set mil municipis de tota Espanya per la feina que realitza envers la prevenció i atenció de l’assetjament escolar. Aquest reconeixement es materialitzarà en la visibilitat del projecte, així com en la seva publicació en el Catálogo de Buenas Prácticas Municipales en la prevención del Abandono Escolar y la prevención y la atención del Acoso Escolar, que recull les iniciatives seleccionades.

El projecte “Un tracte pel bon tracte”, plantejat a 4 anys vista, es va iniciar al 2015 amb un primer grup de quart de primària, avançant de curs amb els alumnes. Aquest projecte també es realitza a altres centres educatius de la Mancomunitat des Raiguer. Està basat en tres tallers d’una durada de 90 minuts, organitzats trimestralment i dirigits per l’educadora social del municipi amb el recolzament del tutor de l’aula. Els continguts dels tallers, que abasten a alumnes de quart, cinquè i sisè de primària, treballen el concepte d’assetjament escolar, les emocions que sent cada persona involucrada, les possibles actuacions, l’empatia, el reconeixement positiu, les formes de comunicació, l’autocontrol, la resolució de conflictes, la cohesió i l’autoestima, entre d’altres.

Per tal d’avaluar el nivell de satisfacció i els coneixements adquirits amb el programa, es realitzaren 82 enquestes a l’any 2016  i 157 a l’any 2017, adreçades als alumnes i també al professorat, amb resultats molt positius en ambdues vessants, manifestats tant per alumnes com per professors i professores.