L’Ajuntament de Binissalem ha baixat més d’un 50% la taxa del Servei d’ajudes a domicili en el que va de legislatura

L’Ajuntament de Binissalem torna a rebaixar la taxa del SAD (Servei d’ajudes a domicili) fixant-la en 4,5€ per hora per a tots els veïnats de Binissalem que necessitin aquest servei.
Aquest canvi es va formalitzar ahir amb la modificació de l’ordenança municipal que fixava aquesta quantitat en 6€ per hora.

En el que va de legislatura l’Ajuntament de Binissalem ha reduït en més d’un 50% la taxa que havien d’abonar els usuaris d’aquest servei d’ajuda a domicili. A més, ja no existeix la distinció inicial que hi havia entre aquelles persones que cobraven un ajut de dependència (que havien de pagar una taxa de 12€ l’hora) i aquells que no cobraven l’ajut (que pagaven 9€). Ara el cost per a tots els usuaris del SAD s’estableix en 4,5€, tant si cobren ajut com si no ho fan.

Amb aquesta nova baixada l’Ajuntament reafirma la seva voluntat d’impulsar els serveis socials al poble i s’espera que aquesta iniciativa sigui ben vista per aquells que més ho necessiten.