L’Ajuntament de Binissalem millora la xarxa d’aigües i augmenta un 24% el seu rendiment

El Servei Municipal d’Aigües de Binissalem, gestionat per l’empresa Antonio Gomila i coordinat per la Regidoria de Medi Ambient ha treballat durant els darrers anys en la millora d’aquesta xarxa i ha aconseguit reduir molt considerablement les fuites, a més d’incorporar diferents tecnologies als sistemes de control, gestió i seguretat.

Esperanza Argüelles ens explica des de l’equip de gestió de la Regidoria de Medi Ambient que “aquestes millores s’han centrat sobretot en augmentar el rendiment de la xarxa i incorporar mecanismes que incrementin tant el control com la seguretat, facilitant les tasques d’inspecció i aconseguint una major eficiència”. Entre les tasques realitzades en destaquen els canvis dels quadres elèctrics dels pous i la instal·lació d’un sistema de telecontrol que permet comprovar en tot moment l’estat dels pous i aljubs, amb avisos d’alarmes via SMS. A més, s’ha ampliat l’horari d’atenció del Servei Municipal d’Aigües, que passa d’obrir un horabaixa i dos matins a obrir de dilluns a divendres, tant matins com horabaixes.