L’Ajuntament de Binissalem presenta Llorenç Moyà a títol pòstum als Premis Ramon Llull 2018

La gran qualitat literària i l’extensió de l’obra de Llorenç Moyà ha fet que l’Ajuntament de Binissalem presenti a títol pòstum l’insigne poeta, dramaturg i narrador binissalemer com a candidat als premis Ramon Llull 2018.

Llicenciat en Dret (1943), Llorenç Moyà i Gilabert de la Portella (Binissalem, 1916 – Palma, 1981) fou assidu participant de la vida intel·lectual de Mallorca i col·laborador de la premsa insular. Binissalem, les llibertats, la cultura i la llengua catalana foren les seves passions i l’objecte del seu treball.

La poesia de Moyà es caracteritza per l’evolució. El seu camí poètic és coherent però té una progressió constant: d’una etapa formalista i evasionista, que va des de la poesia enquadrada en els paràmetres estètics de l’Escola Mallorquina fins a un barroquisme decorativista, evoluciona a una lírica en la qual es produeix un equilibri entre fons i forma i que troba en els motius clàssics la transposició adient per reflectir tant els conflictes interns com els externs.

El teatre també evoluciona formalment, però temàticament és més homogeni: escriví vuit obres de tema clàssic i dues de tema històric, que constitueixen el “teatre de la llibertat”, i quinze peces de teatre tradicional, popular i humorístic, refent antics entremesos mallorquins del XVIII o amb sainets originals.

Finalment, volem recordar que l’Ajuntament de Binissalem va declarar el passat 2016 com a l’Any Moyà, coincidint amb el centenari del seu naixement i es varen dur a terme nombroses activitats culturals destinades a destacar la seva figura i la seva obra.