L’Ajuntament ha duit a terme el repintat dels noms dels carrers

A Binissalem, els noms dels carrers estan a unes plaques de pedra incrustades dins les parets de les façanes en català.  Les tasca principal que s’ha duit a terme ha estat de pintar els noms del carrers per fer-los visibles, ja que, no es podien llegir. S’ha fet el manteniment de 90 plaques dels noms dels carrers. Aquesta actuació ha estat possible gràcies a una subvenció del Consell de Mallorca. @LlenguaMallorca  @ConselldeMca