L’Ajuntament impulsa una campanya de conscienciació sobre els residus

L’Ajuntament de Binissalem posa en marxa una campanya de conscienciació per al correcte tractament dels residus al municipi.

En aquest projecte es recorda als ciutadans que està prohibit i és sancionable deixar bosses de residus a les papereres, a les cantonades i solars.
D’igual manera la campanya incideix en l’ús de la bossa vermella, una bossa estandarditzada que permet controlar el rebuig que es tira al municipi, ja que només es pot treure rebuig amb aquesta bossa tant en la recollida porta per porta com al parc verd.

Per als qui necessiten tirar bolquers o excrements d’animal existeix la bossa blanca que es facilita a l’Ajuntament.

En cas de presenciar alguna conducta incívica l’Ajuntament recorda que els interessats poden notificar aquesta incidència a través del canal www.liniaverdabinissalem.net