Les passejades dels infants menors de 14 anys

El Govern de les Illes Balears ha fet públiques les condicions per als passejos amb menors de 14 anys, que es podran dur a terme a partir de diumenge 26 d’abril:

  • Sortir 1 hora, entre les 9 i les 21 h, una vegada al dia.
  • Allunyar-se fins a 1 km del domicili.
  • Fer-ho amb una persona major d’edat.
  • Portar autorització si l’adult no és la mare, el pare o el tutor legal.
  • Passejar amb un màxim de tres menors que convisquin junts.
  • Mantenir la distància amb altres famílies.
  • Rentar-se les mans en arribar a casa.

No es permet:

  • Sortir amb febre o símptomes de la COVID-19.
  • Fer ús de parcs o jocs d’altres famílies.