Martí March visita el CEPA Mancomunitat des Raiguer

El conseller d’Educació i Universitat, Martí March, acompanyat de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat, Maria F. Alorda, va visitar ahir al matí el CEPA Mancomunitat des Raiguer amb motiu de l’inici dels estudis d’ESPA del segon quadrimestre , estudis que es van iniciar dilluns passat, 18 de febrer. Al centre els han rebut el batle de Binissalem, Víctor Martí, i la directora del centre, Fany Magraner.

Cal tenir en compte que en el curs 2017-2018 631 alumnes de les Illes Balears van obtenir la seva titulació d’ESO als diferents CEPA de Balears. Un d’ells és el de la Mancomunitat des Raiguer que en els últims 4 cursos acadèmics ha titulat 203 alumnes.

CEPA Mancomunitat des Raiguer

L’actual CEPA Mancomunitat des Raiguer està ubicat a Binissalem i també té presència al municipi de Marratxí, amb una aula externa. Pel que fa a l’oferta formativa, a Binissalem s’ofereixen els ensenyaments presencials d’ESPA, el 1r nivell d’ensenyaments inicials, informàtica i la preparació per a les proves d’accés a la UIB i per al grau superior de FP en una franja horària principalment matutina. En canvi, a Marratxí s’imparteixen, principalment en horari vespertí, els ensenyaments presencials d’ESPA, la preparació per a les proves d’accés a la UIB i per al grau superior d’FP, i la preparació per a les proves de català, anglès i alemany. En aquest sentit, la Conselleria d’Educació i Universitat té un conveni de col·laboració signat amb cada un d’aquests dos municipis.

Centres d’educació de persones adultes (CEPA)

Els CEPA ofereixen a les persones adultes la possibilitat d’adquirir, actualitzar, completar o ampliar els coneixements i aptituds per al seu desenvolupament personal i professional. Actualment, les Balears disposa de 18 centres, 14 dels quals estan ubicats a Mallorca, 2 a les Pitiüses i 2 a Menorca. Per tal de descentralitzar l’oferta formativa dels CEPA i acostar l’educació a la població adulta i millorar, així, l’atenció a aquest col·lectiu, la majoria de centres disposen d’aules externes com extensions dels CEPA en municipis diferents d’aquell en què es troba la seu.

Pel que fa a l’oferta formativa, tot i que el termini de matriculació per als estudis d’ESPA del segon quadrimestre va finalitzar el passat 15 de febrer la matrícula es manté oberta en els centres en què queden places. Aquests estudis permeten aconseguir la titulació bàsica de graduat en ESO.

Beques per estudiar ESPA

Cal recordar que les persones d’entre 18 i 29 anys matriculades en els CEPA de cursos de segon, tercer o quart d’ESPA, tant presencial com semipresencial, es podran beneficiar de les beques per a l’estudi del Programa de Segona Oportunitat. Això serà possible gràcies a la col·laboració entre les conselleries d’Educació i Universitat i la de Treball, Comerç i Indústria. Aquestes beques, cofinançades pel Fons Social Europeu en el marc del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil 2014-2020, consisteixen en ajudes econòmiques de fins a 1.700 euros si se superen els corresponents àmbits. En l’última convocatòria es van presentar 543 sol·licituds i 327 alumnes van sortir beneficiats. Això ha suposat una inversió de 279 mil euros.

www.caib.es