Nou sistema de “carter virtual” per avisos de pagament

A partir d’ara els Avisos de Pagament de l’Ajuntament es faran a través del nou sistema de carter virtual. L’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) ha habilitat el servei  CARTER VIRTUAL D’AVISOS, al qual podeu accedir amb el vostre CODI DE CONTRIBUENT, que us permet obtenir fàcilment els vostres avisos de pagament en període voluntari de tributs locals de cobrament periòdic (rebuts), com ara, l’impost sobre béns immobles, l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, l’impost sobre activitats econòmiques o les taxes municipals.

Podeu consultar els períodes voluntaris de pagament de rebuts seleccionant el municipi corresponent a Calendari  fiscal local.

IMPORTANT: Excepte en els casos de contribuents als quals s’hagi tramés el codi de contribuent, l’any 2017 es continuaran enviant els avisos de pagament en paper corresponents als rebuts d’aquest exercici. En aquests avisos s’informarà d’aquest servei així com de les formes per obtenir els avisos de pagament. A partir de l’any 2018 no es remetran avisos de pagament en paper.

En cas de no tenir el codi de contribuent, es pot obtenir de les formes següents:

Si no accediu al carter virtual d’avisos amb el codi de contribuent, les formes per poder obtenir el avisos i, el seu cas, pagar els rebuts són les següents:

RECOMANACIONS

  • Domiciliació del pagament: Es recomana que domicilieu el pagament dels vostres rebuts.
  • Adherir-vos al servei de missatges i avisos de l’ATIB: Aquest servei us permetrà estar informats de determinades actuacions relacionades amb la recaptació dels vostres rebuts.

Cartell Avisos pagament