Nou visualitzador urbanístic del municipi de Binissalem

L’usuari pot navegar per la cartografia del municipi, així com conèixer la informació urbanística, tant urbana com rústica. També permet cercar una parcel·la mitjançant la seva referència cadastral i convertir en pdf el nostre mapa. El visualitzador conté cartografia en format Web Map Service (WMS) d’altres administracions, per exemple cartografia Cadastral de la Direcció General del Cadastre, Ortofotografia de la IDEIB i el Pla Territorial del Consell de Mallorca. La tecnologia WMS permet compartir informació geogràfica a Internet, així com tenir accés a tota aquella informació que les administracions públiques posen a l’abast del ciutadà.
Es tracta d’una eina senzilla, amigable i conté tota la informació necessària per a conèixer la normativa urbanística bàsica del municipi de Binissalem.