Nova edició del Certamen d’Arts Plàstiques i Visuals

Bases del Concurs:

1. Totes les obres que es presentin han de ser originals. Poden optar al Premi artistes de qualsevol nacionalitat i residència. En el cas d’obres seriades (vídeos, fotografies, gravats,…) únicament s’aceptaran edicions considerades úniques, de menys de 15 exemplars. Les obres presentades no podran haver estat premiades a altres certàmens.

2. El tema de les obres i les tècniques que s’hi emprin han de ser lliures.

3. Cada artista pot presentar una obra com a màxim.

4. El termini de recepció de les obres començarà el dimecres 1 d’agost i finalitzarà el dissabte 1 de setembre a les 12h. Les obres han de ser lliurades o trameses al Casal de Cultura Can Gelabert de Binissalem, entre les 18 i les 21 hores, de dilluns a divendres. Dissabte 1 de setembre, darrer dia d’entrega, l’horari serà de de 10 a 12h. Les obres que es trametin per agència s’han d’adreçar a l’Ajuntament de Binissalem fent constar a la tramesa “Per al Certamen Internacional d’Arts Plàstiques –Vila de Binissalem–” i el seu lliurament ha de ser anterior a la finalització de l’esmentat termini. De cada obra s’expedirà el rebut corresponent.

5. Cada participant ha d’emplenar la butlleta d’inscripció i adjuntar-la a l’obra. En sobre tancat es presentarà el currículum que només s’obrirà en cas que l’obra sigui seleccionada o premiada. No s’admetran obres sense currículum ni currículums remesos per fax o correu electrònic. La butlleta degudament emplenada s’ha de presentar juntament amb l’obra, tant si es tramet per correu com si es lliura personalment.

6. L’Ajuntament destinarà una partida de 500€ per al retorn de les obres seleccionades, que siguin enviades des de fora de Mallorca, amb un màxim d’un 50% de la despesa. L’Ajuntament disposa d’una assegurança de responsabilitat civil que cubrirà l’organització, muntatge i exhibició de les obres.

7. Amb les obres seleccionades i guardonades, l’àrea de Cultura de l’Ajuntament de Binissalem organitzarà una exposició al Casal de Cultura de Can Gelabert, que s’inaugurarà el 22 de setembre a les 20h i que es podrà visitar fins dia 27 d’octubre de 2018, de dilluns a divendres de 15:30 a 21 hores i dissabtes de 10 a 13 hores. A l’acte d’inauguració es farà pública la decisió del Jurat. Amb les obres es confeccionarà un pòster desplegable del qual es lliuraran 20 exemplars per artista.

8. L’acte de lliurament de premis se celebrarà el mateix dia de la inauguració, dins del programa d’actes de la LIV Festa des Vermar.

9. Aquest Certamen està dotat amb els premis següents:

Primer premi. Patrocinat per l’Ajuntament de Binissalem, 2.500€, possibilitat d’organitzar una exposició individual al Casal de Cultura Can Gelabert i a la Sala del Centre de Cultura Can Jeroni de Sant Josep de la Talaia (Eivissa) en col·laboració amb Fundació Baleària. Segon premi: Patrocinat per Disset Consultors en Comunicació, Ordinador portàtil Apple i en col·laboració amb Fundació Baleària, dos billets per a viatjar a qualsevol destinació de les Balears. Premi Especial Michael Horbach a la millor obra fotogràfica: Patrocinat per la Fundació Michael Horbach, estància de fins a 6 setmanes a l’allotjament facilitat per dita fundació a Colònia (Alemanya), 1.000€ per a la producció de l’obra i possibilitat d’organitzar una exposició a la sala de la Fundació. Aquest premi no es podrà acumular als dos primers. El jurat podrà atorgar una menció especial dotada amb 250€.

10. Ambdós premiats hauran de presentar una proposta d’imatge, pel disseny del programa d’actes i l’etiqueta del vi de les festes del Vermar de l’any 2019. Les propostes s’hauran de presentar a l’Ajuntament de Binissalem abans de dia 23 de febrer i la Comissió de festes n’escollirà una a l’efecte.

11. Les obres que no hagin estat seleccionades podran recollir-se, per part dels propietaris o dels seus representants autoritzats, entre l’1 i el 10 d’octubre, de dilluns a divendres de 16 a 21 hores i dissabtes de 10 a 13 hores al Casal de Cultura Can Gelabert. Caldrà presentar el resguard d’inscripció. S’entén que les obres no retirades abans d’aquesta data queden en propietat de l’Ajuntament.

12. Les obres seleccionades es podran recollir del dia 29 d’octubre al 10 de novembre al Casal de Cultura Can Gelabert, de dilluns a divendres de 16 a 21 hores i dissabtes de 10 a 13 hores, prèvia presentació del resguard d’inscripció.

13. Les obres guardonades passaran a ser propietat de l’Ajuntament de Binissalem, Disset Consultors i Fundació Michael Horbach, respectivament.

14. El jurat estarà compost per professionals del camp de les arts plàstiques, i el guanyador de l’edició anterior d’aquest certamen. Els membres del jurat es donaran a conèixer dia 27 d’agost.

15. Els tres premis podran ser declarats deserts i els acords del Jurat seran inapel·lables.

16. Totes les incidències imprevistes en aquestes Bases seran resoltes pel Jurat.

17. El fet de presentar una obra al Certamen d’Arts Plàstiques suposa l’acceptació d’aquestes bases i la renúncia a tota reclamació. No s’acceptaran obres que no s’ajustin a aquestes bases.

Bases Certamen ARTS 2018