Novetats a la desfilada de carrosses 2018

Inscripció a l’Ajuntament els dies 10, 11, 13 i 14 de 8.30 a 14.30h i dia 12 de 8.30 a 14.30h i de 15 a 19h.

Responsables de la carrossa

– Dia 18 de setembre a les 20h al Teatre Municipal es farà una reunió amb tots els responsables

– És obligatòria l’assistencia del responsable de cada carrossa

– En el moment de la inscripció, el responsable de la carrossa haurà de signar una Declaració Jurada (que es facilitarà en el moment de la inscripció) de que tant el conductor, com el vehicle tenen en vigència en el moment de la desfilada, la documentació requerida

– El responsable haurà d’anar en tot moment damunt o devora la carrossa.

– El responsable  haurà de dur una xapa identificativa amb el número de la carrossa durant tot el temps que duri la desfilada.

 

Normativa de la desfilada

1. L’organització es reserva el dret de no deixar sortir o retirar de la volta aquelles carrosses que atemptin contra el bon funcionament de la desfilada.

2. La carrossa ha de dur el número de participant ben visible, si és possible davant i darrere.

3. És necessari que els conductors estiguin dins el camió durant tot el temps que duri la desfilada.

4. Alçada màxima 3,5 m.

 

NOVETAT IMPORTANT

5. En quant a la llargària, s’estableix la mesura màxima de 10 metres per la plataforma més els 4 metres de la caixa.

Aquesta mesura serà d’obligat compliment per totes aquelles carrosses que per desfilar utilitzin caminons de gran tonatge i que el fet de no complir aquesta norma suposarà la elimininació de la desfilada.

6. El jurat estarà integrat per un grup de persones independents que emetrà el seu vot una vegada acabada la desfilada.

7. El resultat de les votacions es farà públic a la plaça.

8. Cal tenir en compte que la desfilada actua com a mirall del nostre poble. Per això us feim les recomanacions següents:

– Que no es vegin cerveses o llaunes de begudes, ni envasos amb logotips d’aquests tipus de beguda.

Si ets menor d’edat tens prohibit el consum d’alcohol i si ets major d’edat i beus fes-ho amb responsabilitat.

– Que s’utilitzin tassons reciclables per tal de cuidar el medi ambient.

– Anau ben vestits, de pagès o de trepitjador, durant la desfilada.

– No fumeu damunt les carrosses.

– Evitau l’instal·lació damunt les carroses d’aparells musicals que tenguin un volum excessiu.

– Que la música que soni durant la desfilada estigui en consonància amb l’esperit tradicional de la festa.

– Que no es facin carrosses de temàtica de bars i discoteques amb barres ja que espenyen sa nostra cultura i festa.

Totes aquestes recomanacions es tendran en compte a l’hora d’adjudicar els premis i en cas de no cumplir-les podrà suposar la pèrdua del dipòsit. L’Ajuntament no es responsabilitza dels mals soferts per qualsevol comportament negligent durant l’itinerari de les carrosses. L’organització es reserva el dret de no deixar sortir a aquelles que incompleixin les normes.

9. Es designarà un lloc per poder tirar tots els materials de les carrosses una vegada acabada la desfilada.

10. Per raons de seguretat és imprescindible que les carrosses estiguin inscrites, en cas contrari no podran desfilar.

Consultau el plànol inclòs en el programa de festes, el nou punt de sortida i recorregut

Documentació requerida per a inscriure la carrossa

Del vehicle:

– Permís de circulació.

– Rebut de l’assegurança del vehicle i de la plataforma si és el cas, indispensable per poder desfilar.

– Fitxa tècnica del vehicle i plataforma si és el cas.

Del conductor:

– Carnet de conduir en vigència segons la categoria del vehicle.

De la carrossa:

– Títol de la carrossa.

Del responsable:

– Nom, telèfon i DNI (fotocòpia) de la persona que actuï com a responsable de la carrossa que ha d’estar empadronat a Binissalem i ha de ser major d’edat i anar damunt la carrossa durant tot el recorregut.

– Dipòsit de 50 euros que es retornaran si es compleixen les normes citades en aquestes bases el dia 3 d’octubre de 8.30h a 14.30h. (imprescindible presentar el rebut emès en el moment de la inscripció).

Les comparses també s’hauran d’inscriure.

Hi haurà una categoria de carrossa infantil, promocionada pels joves fins als 14 anys. En el moment de la inscripció s’haurà d’anotar si la carrossa es presenta dins aquesta categoria.

Premis Tradicional

1er premi de 700 euros / 2on premi de 300 euros / 3er premi de 100 euros.

Premis Original

1er premi de 600 euros / 2on premi de 300 euros

Premis Infantil

1er premi de 300 euros / 2on premi de 150 euros

Dies de pagament dels premis: els dies 17 i 18 d’octubre, de 8.30 a 14.30h.