Obertura i tancament de parcs infantils

En relació a les limitacions i la normativa quan a la obertura i tancament de parcs infantils i la utilització de espais municipals per la realització d’activitats lúdiques informam que:
L’Acord del Consell de Govern d’11 de gener de 2021 no fixa mesures excepcional pels parcs infantils i per la utilització de espais municipals per la realització d’activitats lúdiques. Per tant, d’acord amb el que preveu el seu apartat tercer, les mesures aplicables son les previstes al punt 2 de l’apartat II del Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19, aprovat mitjançant l’Acord del Consell de Govern de 27 de novembre de 2020 i les modificacions posteriors, que estableix el següent:
Parcs infantils d’ús públic a l’aire lliure
  • Es recomana que els parcs infantils i les zones d’esbarjo a l’aire lliure que obren al públic duguin a terme cada dia la neteja i desinfecció de les instal·lacions, amb esment especial a les superfícies de contacte més freqüent.
  • Els parcs infantils han de disposar de cartelleria informativa que faci referència a les mesures principals de prevenció de la transmissió de la COVID-19, amb un èmfasi especial en la higiene de mans, la higiene respiratòria i l’etiqueta de la tos, així com el respecte de la distància mínima interpersonal.
  • Mentre s’usen s’han de respectar les mesures necessàries per mantenir la distància de seguretat interpersonal.
  • Aquests espais es poden obrir d’acord amb el nivell d’alerta declarat en cada unitat territorial:
    • Nivell 0: els parcs infantils o espais d’ús públic a l’aire lliure similars poden estar oberts al públic. Es recomana tancar-los durant l’horari nocturn.
    • Nivells 1, 2, 3 i 4: els parcs infantils o espais d’ús públic a l’aire lliure similars poden estar oberts al públic, excepte entre les 21.00 i les 07.00 hores.

 

INFORMACIÓ DELS PARCS INFANTILS D’ÚS PÚBLIC A L’AIRE LLIURE

Romandran oberts de dilluns a dissabte de les 9.30 a les 20.30h

Tots els parcs s’esquitaran cada dia a les 9 del matí, amb productes desinfectants.

I davant la impossibilitat de tancament dels parcs de Can Gelabert i 31 de Desembre, es demana col·laboració ciutadana, una conduca cívica i compliment de l’horari.