Període de consulta i reclamació del cens electoral

Eleccions generals del proper dia 28 d’abril de 2019

El termini d’exposició al públic de les llistes electorals COMENÇARÀ el dia 11 de març de 2019 i FINALITZARÀ el dia 18 de març de 2019.

La consulta de les llistes electorals es podrà realitzar a l’Ajuntament horari d’oficina.

Les reclamacions podran presentar-se directament a les Delegacions Provincials de l’Oficina del Cens Electoral corresponent o a l’Ajuntament fins dia 18 de març de 2019.