Presentació del Consell d’Infants de Binissalem

Els representats del Consell d’Infants es donen a conéixer i presenten les seves idees per el curs 2021 – 2022.