Presentació del llibre “L’arribada dels peninsulars a Mallorca (1930-1973)”

El dijous 15 de desembre, a les Sales Pompeianes del Casal de Cultura Can Gelabert i amb una nombrosa assistència, es va fer la presentació del llibre “L’arribada dels peninsulars a Mallorca (1930-1973). Els casos d’Alaró, Binissalem, Consell i Lloseta”, de Maria dels Àngels Pujadas Torres i Lleonard Muntaner, Editor.

Hi intervingueren Maria Lleonard, editora, Joan Escanelles, president de la delegació de Binissalem de l’Obra Cultural Balear i l’autora.