Procés d’admissió i matriculació al primer cicle d’educació infantil per al curs 2023-24