Programa SOIB jove – Qualificats sector públic instrumental

L’ajuntament de Binissalem ha participat durant 15 mesos, a través del programa SOIB JOVE – QUALIFICATS SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL/AJUNTAMENTS 2019, promogut pel SOIB, finançat pel SEPE i pel Fons Social Europeu (FSE),  en la contractació de dues persones treballadores amb els perfils: graduat en dret i graduat en psicologia. El desenvolupament del projecte anomenat: “Reforç de personal qualificat a vàries àrees de l’Ajuntament de Binissalem” tenia com objectiu donar la primera experiència professional a un/a jove/a amb titulació superior per accedir a un lloc de feina qualificat, també l’oportunitat de poder iniciar nous projectes i donar continuïtat a altres iniciats per antics joves qualificats donant-los un nou impuls. Des de l’ajuntament estem molt satisfets del programa i la feina feta per les persones treballadores.