Programa t’apuntes!!!

Un grup de joves dels municipis del Raiguer (Alaró, Sta. Maria i Binissalem) varen participar en un programa d’oci basat en l’educació en el temps lliure mitjançant activitats esportives i culturals de caràcter socioeducatiu. Les activitats es realitzaren a l’Illa de Menorca els dies 28 i 29 de juny, on participaren un total de 21 joves, 8 dels quals corresponien al nostre municipi.

Les activitats, organitzades per les educadores del Raiguer, duites a terme, varen esser les següents:

  • Visites culturals: Ciutadella i Binibeca
  • Activitats esportives: caiac i passeig a cavall