Projectes guanyadors de les Activitats d’estiu 2018

Vos presentam a continuació la relació d’empreses guanyadores per a dur a terme les activitats d’estiu i les seves respectives puntuacions:

El Campus Esportiu es durà a terme per l’Empresa È-Temps lliure serveis lúdics que ha obtingut una puntuació de 25,75 punts. L’Escola d’Estiu i Escola d’Estiu en anglès també s’han adjudicat a È-Temps lliure serveis lúdics amb una puntuació de 27,75 punts. Les Activitats a la piscina correran a càrrec de l’empresa Primeros Pasos amb una puntuació de 21,50 punts.

Puntuació Baremació Activitats Estiu 2018