Protocol de mesures preventives en el sector de la construcció

Protocol de mesures preventives sanitàries per limitar la propagació i el contagi del COVID-19 en el sector de la construcció

La relació de mesures incloses en aquest document està en revisió contínua en funció de l’evolució i la nova informació de què es disposi sobre la infecció ocasionada pel nou coronavirus SARS-CoV-2. Aquest protocol ha d’estar a l’abast de tots els treballadors i treballadores en els centres de treball.

I. Introducció

El coronavirus SARS-CoV-2 és un virus nou, desconegut anteriorment en la patologia humana, que pertany a la família Coronaviridae. Segons la informació de què es disposa, es transmet de persona a persona per via respiratòria, a través de les gotes respiratòries de més de 5 micres, quan la persona infectada presenta simptomatologia (febre, tos o sensació de manca d’aire), o bé a través del contacte amb secrecions de la persona infectada. Respecte de l’evolució constant de la situació amb relació al SARS-CoV-2, es recomana visitar la pàgina del Ministeri de Sanitat, actualitzada permanentment, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

Així mateix, és convenient revisar les informacions previstes en la pàgina web de la Conselleria de Salut i Consum de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears  Conselleria de Salut i Consum  …

Protocol COVID sector construccio