Què hi va a cada fracció?

Amb el sistema de recollida selectiva els beneficis són molts: reducció de la contaminació, estalvi d’energia i primeres matèries, eliminació d’abocadors, millora del benestar i la salut.
Reduir o el que és el mateix, fer-ne un consum responsable. Aquí comença la solució al problema dels residus.