Recomanacions per a viure la millor Vermada

L’Ajuntament de Binissalem, com l’any passat, s’ha adherit a la campanya “NO SIGUIS ASE” que pretén sensibilitzar i informar a la població jove (major de 18 anys) sobre el consum abusiu d’alcohol. També s’ha adherit a la campanya “NO I PUNT!” per conscienciar a la ciutadania en general i al jovent en particular en contra de la vergonya de les agressions sexistes a les festes. Per això es muntaran taules informatives al carrer Sa Mostra el dissabte 23 de setembre de les 22 a les 4h. de la matinada.

Recordau tenir en compte les següents recomanacions per gaudir de la festa i reduir possibles males experiències.

  • Queda totalment prohibida la pràctica de botellot. Les sancions previstes poden arribar fins als 750 euros.
  • Recorda que si ets menor de 18 anys tens prohibit el consum d’alcohol i altres drogues.
  • S’augmentaran els controls policials. S’ha establert un perímetre entorn dels carrers de la plaça on no està permesa l’entrada de begudes alcohòliques.
  • Si utilitzes el teu vehicle, gens ni mica d’alcohol. Abans de sortir, pensa quina nit t’espera i com vols que acabi.
  • Si beus alcohol, alterna’l amb begudes sense alcohol. No mesclis drogues. L’alcohol amb drogues provoca efectes imprevisibles.
  • Evita els conflictes. Bregues… cap ni una! Si qualque persona del teu entorn es troba malament, no la deixis tota sola i demana ajuda. L’112 és el telèfon d’emergència.
  • Si t’enrotlles, fes el cap viu! Utilitza el preservatiu.
  • Cuida l’espai o el poble que t’acull. Respecta el descans dels veïns. No embrutis ni orinis pel carrer, utilitza els WC que hi ha instal·lats.

Diposita els residus a les papereres i contenidors habilitats. Les sancions van de 50 a 150 euros.