Recomanacions sobre la recollida dels residus domiciliaris per confinament del COVID-19

La situació actual fa que siguem més conscients de tot el nostre entorn, i entre ell, de la recollida que tenim al municipi. Actualment als municipis de la Mancomunitat des Raiguer disposam d’un sistema porta a porta on ens venen a recollir els nostres residus al portal de casa. Els treballadors de la recollida també són ciutadans que es poden veure afectats per la malaltia, per aquest motiu cal ser responsables i us recomanem dins la mesura que es pugui a cada domicili, minimitzar la generació de residus als domicilis així com prioritzar aquelles fraccions que suposin un problema per a la salut la seva acumulació.

En aquests moments el sistema de recollida no es veu alterat. Si en els propers dies hi hagués noves directrius, s’indicarien en la menor brevetat el serveis mínims necessaris a cada municipi.

En cas de contagi, com hem de treure els residus?

Hi ha la possibilitat que a qualque moment, hi hagi una persona en règim d’aïllament a ca nostra, que no necessiti hospitalització. En aquest cas, s’han de seguir aquestes recomanacions:

  • Cal tenir en compte que a l’habitació del pacient o confinat per directriu metge hi ha d’haver un cubell específic (preferiblement amb tapa i amb pedal d’obertura) on es dipositin tot els materials d’un sol ús utilitzat per aquest o pel seu cuidador (guants, mocadors, mascaretes).
  • La bossa de plàstic on es dipositi ha de tenir tancament hermètic i tancar-se abans de treure de l’habitació.
  • La mascareta i les ulleres s’han de retirar fora de l’habitació del pacient o confinat, on també hi haurà un recipient a aquest efecte, de característiques similars a les descrites anteriorment i amb bossa de plàstic de tancament hermètic.
  • Si el pacient o confinat està en contacte amb residus d’altres fraccions reciclables, aquest hauran d’anar a una bossa de tancament hermètic també.
  • Totes aquestes bosses s’hauran de tancar i dipositar dins una altra bossa per a poder gestionar-la.

Per a la prevenció de la població i recollida d’aquest residus, si us trobeu en aquesta situació telefonau a la Mancomunitat al 971 87 70 10 i vos donaran les instruccions per a la seva recollida. Aquesta informació serà tractada amb confidencialitat i permetrà una millor gestió amb la seva recollida.

Moltes gràcies per la col·laboració, responsabilitat i esforç de tots.