Reobertura del mercat municipal setmanal de Binissalem

Amb limitacions a la Plaça de l’Església, a partir del divendres 22 de maig de 2020.

Apreciats Srs./Sres.,

Voldríem començar l’escrit agraint la vostra col·laboració en aquesta situació tan delicada per a tota la ciutadania.

Des de l’Ajuntament de Binissalem, en l’àmbit de les seves competències i com a conseqüència de que les Illes Balears estan a la Fase 1 del Pla del Govern Central per a la transició cap a una nova normalitat (segons l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig), us fem saber que a partir del pròxim divendres, 22 de maig, es tornarà a dur a terme el Mercat municipal setmanal de Binissalem (a la Plaça de l’Església).

Seguint les indicacions i les directrius que s’han marcat des del Govern Central i des del Govern de les Illes Balears, per tal de seguir un desconfinament segur, les parades i botigues marxants que podran reobrir per oferir els seus productes seran totes aquelles que venen productes d’alimentació (fruita, verdura, etc.) i venda de plantes i flors, sempre respectant el límit d’aforament establert per les autoritats sanitàries (1/3 de la capacitat d’aforament del recinte habilitat i el 25% del número de parades habituals amb llicència concedida). Horari de 07:00 a 13:00 hores (horari recomanat per a persones majors de 65 anys: de 07:00 a 11:00 hores).

A continuació, hi ha algunes de les mesures de seguretat principals a adoptar per part dels venedors i clients del Mercat municipal de Binissalem, seguint les recomanacions de la Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme I Treball i President de l’Ibassal, de 4 de maig de 2020, per la qual s’aproven protocols d’actuació en matèria de salut laboral, en el marc de l’estratègia de resposta al COVID19 (BOIB del 05/05/20).

1. PARADES

  • Les parades només seran d’alimentació i/o plantes i flors (número de parades limitat; només el 25% de les parades habituals amb llicència concedida. Per tant, hi haurà un màxim de 20 parades de productes alimentaris i/o plantes i flors ).
  • Se situaran amb 5 metres de separació lateral entre elles.
  • Els venedors extremaran les mesures preventives de seguretat seguint les recomanacions de la Conselleria de Salut i Consum del Govern de les Illes Balears: utilitzaran mascareta, guants i disposaran de gel hidroalcohòlic, papereres amb tapa i pedal, etc.

2. ATENCIÓ AL PÚBLIC

  • S’atendrà de forma individual, mantenint l’ordre d’espera amb una separació mínima de 2 metres entre persones. S’evitarà, en la mesura del possible, l’intercanvi d’objectes (diners, documentació, etc.) entre les persones (treballadors, clients, etc.). Promoure el pagament per mitjans electrònics (neteja del TPV després de cada ús).
  • Les persones s’esperaran a 2 metres de distància de la parada. S’evitarà que el personal que manipula diners o altres mitjans de pagament despatxin simultàniament aliments no envasats.
  • El temps de permanència al mercat ha de ser l’estrictament necessari per a la compra de productes de primera necessitat.

3. CLIENTS

  • Els clients no podran tocar els productes de les parades. A ser possible, pagament per mitjans electrònics. Es recomana l’ús de mascaretes i guants d’un sol ús. L’ús de les mascaretes serà obligatori si no es respecta la distància de seguretat interpersonal de 2 metres.
  • Només es podrà accedir al mercat a través d’uns punts controlats i regulats per la Policia Local o les autoritats corresponents de l’Ajuntament, garantint així que no se superi un 1/3 d’ocupació de l’espai habilitat, i evitant aglomeracions. Els clients disposaran de solució hidroalcohòlica, mascaretes d’un sol ús, guants d’un sol ús, mocadors d’un sol ús, etc. a l’entrada del recinte habilitat per a la desinfecció de mans i com a mesures de seguretat i higiene, i s’informarà de la necessitat de la seva utilització per part de les autoritats pertinents.
  • L’Ajuntament de Binissalem farà la neteja i desinfecció de l’espai públic.

Des de l’Ajuntament i Policia Local es farà tot el que sigui necessari per a garantir la seguretat de totes i tots. L’aforament de parades s’anirà ampliant a mesura que passin les fases corresponents de desescalada que ha establert l’Estat, i seguint els criteris sanitaris marcats.

Agraïm sincerament la vostra col·laboració. Aquesta situació l’aturem entre tots i totes.

Comunicat reobertura Mercat municipal setmanal dels divendres de Binissalem a partir del dia 22-05-20