Signatura del Conveni dels Serveis Socials Comunitaris

El passat divendres 4 de novembre tingué lloc la signatura del Conveni dels Serveis Socials Comunitaris Bàsics entre l’Ajuntament de Binissalem i el Consell Insular. Aquest conveni depèn del Pla de finançament del Serveis Socials Comunitaris Bàsics de les Illes Balears per als anys 2022, 2023 i 2024 i té l’objecte principal de reforçar el primer nivell d’atenció del Sistema Públic de Serveis Socials mitjançant l’increment progressiu del nombre de professionals de les Unitats de Treball Social (UTS) i les seves intervencions a la comunitat.