Una subvenció del Consell de Mallorca permetrà restaurar el patrimoni històric i industrial del municipi

El Consell de Mallorca posa en marxa el Programa de restauració del patrimoni historicoindustrial de l’lla de Mallorca

 L’objectiu és promoure la restauració i posterior posada en funcionament d’una sèrie de béns del patrimoni respectant-ne la tipologia originària; i potenciant la utilització de les tècniques i els materials tradicionals.

Els interessats podran adscriure’s a dos tipus de modalitats:

Modalitat 1: restauració arquitectònica i de la maquinària de molins, sínies, tafones i cellers i salineres.
Poden acollir-se a aquesta modalitat les persones físiques o jurídiques (públiques o privades) propietàries.

Modalitat 2: restauració de màquines, carros i altres estris relacionats amb la industria o l’agricultura. Poden acollir-se a aquesta modalitat els Ajuntaments propietaris d’aquests béns.

El Consell es farà càrrec de la redacció del projecte tècnic de restauració i aportarà la mà d’obra per executar els projectes mitjançant el personal propi del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports.

La propietat es farà càrrec de la resta de despeses (materials, transport i d’altres) així com d’obtenir les llicències i permisos necessaris, si escau.

En aquest enllaç hi trobareu tota la informació: https://seu.conselldemallorca.net/ca/fitxa?key=18585

També podeu contactar amb el Consell de Mallorca per correu electrònic: phi@conselldemallorca.net o per telèfon: 971 219 815.

El termini per presentar sol·licituds és obert i acaba el dia 15 de novembre de 2017.