“Xapam sa pedra” inauguració fira 2022

Video enregistrat i editat per Vicenç Mates on es mostra el tradicional inici de la Fira de la Pedra i l’Artesania, “xapar la pedra” simbolitza el començament de la tasca a una pedrera.