XV Premi Llorenç Moyà d’obres dramàtiques

Amb el propòsit de recordar la figura literària de Llorenç Moyà (Binissalem 1916 – Palma 1981) que, a més de poeta, va ser un dels grans dramaturgs illencs del segle XX, i amb la voluntat d’estimular l’escriptura dramàtica en la nostra llengua, l’Ajuntament de Binissalem i el Casal de Cultura Can Gelabert convoquen la quinzena edició del Premi Llorenç Moyà d’Obres Dramàtiques.

Les bases per les quals es regirà el premi són les següents:

1. Poden participar al premi Llorenç Moyà tots els autors i autores que ho desitgin, amb obres teatrals, originals i inèdites, escrites en llengua catalana.

2. Les obres presentades no poden haver guanyat cap premi amb anterioritat al veredicte del jurat, ni estar en procés d’edició o tenir els drets d’edició compromesos.

3. Cada autor/a hi pot participar amb tants originals com desitgi. Els treballs hauran de tenir entre 50 i 100 folis i s’han de presentar per triplicat, en DIN A4 mecanografiats a doble espai.

4. Es concedirà un premi únic de 2.000 €, patrocinat per l’Ajuntament de Binissalem. El jurat es reserva el dret de declarar el premi desert.

5. L’obra guanyadora serà publicada.

6. L’Ajuntament de Binissalem té la intenció, en tant que sigui possible, de produir el muntatge i exhibició de l’obra premiada.

7. Tots els autors i autores es comprometen que en les edicions i representacions de l’obra guanyadora hi figuri la menció “Premi Llorenç Moyà d’obres dramàtiques 2023”.

8. Les obres s’han de presentar per triplicat sense signar, amb un títol i un lema. Juntament amb els treballs s’ha d’incloure un sobre, a l’exterior del qual figurarà el títol i el lema i, a l’interior, el nom, els cognoms, el domicili, el núm. del DNI o del passaport i el telèfon de l’autor o de l’autora. El treball i aquest sobre amb les dades s’han de trametre al Casal de Cultura Can Gelabert, Carrer de la Portella, s/n de Binissalem, amb la referència “Per al Premi Llorenç Moyà d’obres dramàtiques 2023”, abans de les 20 hores de dia 24 de novembre de 2023. Si el lliurament s’ha fet per correu certificat, comptarà ladata del registre de Correus.

9. El jurat serà nomenat per l’Ajuntament de Binissalem i la seva decisió serà inapel·lable.

10. El Premi es farà públic en un acte de lliurament al Casal de Cultura Can Gelabert de Binissalem, divendres 12 de gener de 2024 a les 20 h. Qualsevol canvi de data o d’horari serà notificat prèviament per la organització.

11. La presentació en aquest concurs pressuposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases i dels drets i les obligacions que se’n deriven.

Bases Llorenç Moyà 2023