Nova connexió ramal Can Frare – Can Arabí

  • Nombre d'expedient: EXP.C.02/17
  • Tipus de contracte: Serveis
  • Tipus de procediment: Menor
  • Data publicació:
  • Data termini:

Document adjunt al contracte