Protecció de Dades

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, la persona titular queda informada de forma inequívoca i precisa, i autoritza expressament l’Ajuntament de Binissalem perquè a través d’un fitxer del qual és responsable pugui recollir i tractar de forma automatitzada les dades que s’inclouen al formulari, que s’ha d’emplenar necessàriament per poder realitzar el manteniment, desenvolupament i control de la relació jurídica entre la persona titular i l’Ajuntament. La persona titular autoritza de manera expressa que les seves dades siguin tractades per poder-li remetre a través de diferents mitjans d’enviament d’informació sobre activitats i novetats organitzades per l’Ajuntament. Finalment, la persona titular pot denegar el consentiment anteriorment facilitat, així com exercir els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació de les dades recollides al fitxer, de conformitat amb allò previst a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i per fer-ho efectiu hauran de comparèixer a les dependències municipals, situades al c/ Concepció, 7 – 07350 Binissalem.