Subministrament vehicle elèctric

  • Nombre d'expedient: EXP.C.12/17
  • Tipus de contracte: Subministraments
  • Tipus de procediment: Negociat sense publicitat
  • Data publicació: 16/03/2017
  • Data termini: 20/03/2017

Document adjunt al contracte