Subministrament vehicle elèctric

  • Nombre d'expedient: EXP.C.09/17
  • Tipus de contracte: Subministraments
  • Tipus de procediment: Negociat sense publicitat
  • Data publicació: 27/02/2017
  • Data termini:

Document adjunt al contracte