Oferta d’ocupació pública

Convocatòria de les vacants de jutge de pau titular i substitut

El termini per presentar les instàncies serà fins el proper 1 d’abril de 2022.

Convocatòria per a la provisió definitiva d’una plaça d’arquitecte/a personal funcionari de carrera

Termini per a presentar la documentació del 29 de setembre al 27 d’octubre de 2021.

Anunci relació definitiva admesos i exclosos i valoració de mèrits, contractació treballador/a, mitjançant oferta SOIB

Procediment selectiu constitució borsa de treball de treballador/a familiar, pel sistema de concurs, contracte laboral, de caràcter temporal.

Termini per presentar la documentació del 16-10-2020 al 29-10-2020