Agenda Local 21

L’Ajuntament de Binissalem, l’any 2002, va entrar a formar part de la Xarxa Balear de Sostenibilitat comprometent-se a aplicar els processos de l’Agenda 21 Local (A21L) i a desenvolupar plans d’acció a curt, mig i llarg termini cap a la sostenibilitat.

L’A21L és una eina de planificació estratègica per al desenvolupament local, que abraça els tres eixos sobre els quals gira el desenvolupament sostenible: l’econòmic, l’ambiental i el social. En aquest context, Binissalem ha volgut impulsar aquest projecte, que s’elaborarà mitjançant processos de participació ciutadana en el quals tots i totes hi tenim molt a dir. Així, dins l’A21L és fonamental poder comptar amb les opinions de totes aquelles persones que millor coneixen el territori i saben de primera mà el que succeeix i el què es podria fer per millorar-ho.

Estat actual del projecte

L’any 2004 es va realitzar la Diagnosi de Sostenibilitat del Municipi, que va ser la base per al desenvolupament del Pla d’Acció el 2007. En aquest Pla d’Acció, i gràcies a la participació ciutadana, es va presentar un conjunt d’accions estratègiques i mesures concretes per a millorar la sostenibilitat del municipi, en les quals s’ha estat treballant durant els últims anys.

Les previsions de l’A21L pels pròxims anys, 2011 i 2012, són l’actualització de la Diagnosi de Sostenibilitat i l’elaboració d’un nou Pla d’Acció que estigui més adaptat a l’actual context

socioeconòmic i ambiental del municipi. És aquí on demanem a tots els ciutadans de Binissalem una gran col•laboració per a participar als Fòrums Ciutadans que tindran lloc properament, així com a altres iniciatives de participació ciutadana.

Informació A21L