Programes adreçats a la població específica

Tercera edat

 

Taller de memòria

Taller de reactivació i treball de la memòria adreçat a les persones majors del nostre municipi. Projecte dut a terme amb el suport de l’equip de vellesa de l’IMAS.

Campament social

Sortida de cap de setmana de persones majors de seixanta anys o discapacitades amb l’objectiu de facilitar un espai d’entreteniment tant per als participants com per als familiars acompanyants.

Suport a persones cuidadores

Formació en relació a cures i atenció a persones depenents per a aquelles persones cuidadores. Projecte dut a terme amb el suport de l’equip de vellesa de l’IMAS.

tercera_edat_0

Infància i joventut

 

Programa ALTER

Projecte adreçat a joves en edat escolar amb l’objectiu de prevenir l’absentisme i garantir la continuïtat en l’entorn escolar fins a l’edat màxima educativa. Aquesta iniciativa es duu a terme mitjançant un conveni de col•laboració entre Ajuntament i Direcció General d’Infància i Família.

Bus d’estiu (Projecte comunitari)

Activitat d’oci alternatiu per a joves durant l’estiu, que consisteix en diverses sortides a la platja amb la intenció de fomentar hàbits saludables entre la joventut.

Hora d’embarcar-se (Projecte grupal)

Projecte d’oci i temps lliure per a joves que ofereix l’alternativa de gaudir d’una activitat amb veler alhora que es treballen altres aspectes de comportament, habilitats i adquisició de responsabilitats.

Suport escolar (Projecte comunitari)

Projecte de reforç escolar adreçat a menors d’edat compresos entre 6 i 14 anys.

ESTAM PER TU!

Desenvolupament de tallers a l’institut durant el temps de tutories/estudis amb la intenció de poder accedir a tots els alumnes per igual.

Mitjançant aquests tallers els alumnes gaudeixen d’un espai d’aprenentatge sobre temàtiques diverses i un espai per a poder contactar amb les diferents professionals implicades en el projecte per realitzar consultes o intervencions individuals.

BINICULTIU Jove

Projecte adreçat als joves del nostre municipi de 16 a 20 anys. Aquesta és una iniciativa que entén el jove com el principal promotor del seu canvi, motiu pel qual des dels serveis socials els donem el suport per a iniciar el seu procés en base a dues vessants d’intervenció:

● Un espai de tallers en els que es fomentarà l’adquisició de competències socials i personals.

● Un espai de pràctiques formatives i laborals a l’hort de Can Perico amb la intenció de propiciar un procés d’activació personal i promoció de l’adquisició d’hàbits i tècniques laborals.

Aprenem jugant

Projecte de futbet femení i futbet masculí.