Programes adreçats a la població general

Suport psicosocial

Servei d’atenció psicològica municipal amb l’objectiu de potenciar el benestar i qualitat de vida de les persones-famílies usuàries dels serveis socials.

 

Espai familiar

Espai de reforç i adquisició d’habilitats parentals i maternals. Espai dut a terme gràcies al suport de la Secció de Prevenció Comunitària de l’IMAS (Consell Insular).

 

Espai de dones

Grup d’autoajuda per a dones. Espai que permet a les participants incrementar els recursos personals i socials que capaciten a les persones per assumir el control de les seves vides i per afrontar els problemes i situacions quotidianes; alhora es fomenten els sentiments d’afiliació i validació personal que produeixen les relacions socials estables i positives i es potencia la participació col•lectiva de les dones en la comunitat.

 

Taller de capacitació

Projecte gestionat per la Mancomunitat i finançat per l’IMAS. Es tracta d’un recurs destinat a capacitar les persones que acudeixen als serveis socials sol•licitant ajuda econòmica, amb les competències necessàries per mitigar els efectes de la crisi, desenvolupant actituds proactives per tal d’augmentar la seva implicació en la recerca d’alternatives a les pròpies carències i oferint-los alhora una beca d’assistència.

 

PROCANVI

Projecte municipal. Es tracta d’un recurs destinat a capacitar les persones que acudeixen als serveis socials sol•licitant ajuda econòmica, amb les competències necessàries per mitigar els efectes de la crisi, desenvolupant actituds proactives per tal d’augmentar la seva implicació en la recerca d’alternatives a les pròpies carències i oferint-los alhora una beca d’assistència.