Patronat de l’Agrupació pro-minusvàlids psíquics de la Comarca d’Inca