Prestacions complementàries per a cobrir les necessitats de subsistència

Ajudes econòmiques

Els serveis socials de Binissalem ofereixen un conjunt d’ajudes econòmiques amb la intenció de pal•liar una situació de necessitat social i sempre en base a l’adequació de la situació de necessitat en funció del barem aprovat en ordenances fiscals.

Les tipologies d’ajudes són:

Menjador escolar.

Escoleta infantil i d’estiu.

Ajudes d’emergència de tipus vivenda, salut, transport…

Repartiment d’aliments

Distribució d’aliments a les famílies que pateixen una situació econòmica insuficient i necessiten un suport en l’adquisició d’aquests productes.