Serveis d’atenció domiciliària

Serveis d’atenció domiciliària

Servei de menjar a domicili

Menú diari a domicili amb els següents objectius:

Garantir una bona alimentació a les persones beneficiàries del servei.

Assegurar que les persones beneficiàries facin com a mínim un àpat adequat i de qualitat al dia.

Possibilitar la permanència de les persones beneficiàries a casa seva i al seu entorn durant tot el temps que sigui possible.

 

Servei de teleassistència

Millorar la qualitat de vida dels seus beneficiaris i possibilitar l’estada al seu domicili a aquelles persones que no precisin de cures permanents.

 

Servei d’ajuda a domicili (SAD)

Servei públic i municipal de caràcter comunitari que té com a finalitat la intervenció i el recolzament a famílies o persones amb greus dificultats per a dur a terme les activitats quotidianes de la vida. Es pretén que els usuaris mantinguin o restaurin el seu benestar físic, social i afectiu en el medi familiar, a més d’estimular la seva autonomia.