Consulta prèvia al projecte d’aprovació de l’ordenança municipal reguladora d’àrea de circulació restringida ACIRE

Participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de la normativa municipal

En compliment de l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques es sotmet a consulta pública, a través del portal web de l’ajuntament, l’esborrany de projecte d’aprovació de l’ordenança municipal reguladora d’àrea de circulació restringida (ACIRE) del municipi de Binissalem, als efectes de recavar en el TERMINI de 15 DIES la opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura ordenança en relació a:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa
b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació
c) Els objectius de la norma
d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores

Binissalem, a la data de la signatura electrònica

El Batle,
J. Víctor Martí Vallés

  • Data publicació: 24/08/2020
  • Data de finalització: 14/09/2020
  • Dies Hàbils: 15
  • Aportacions telemàtiques:
  • Norma Definitiva: En tràmit

Document adjunt a la normativa