El Batle

Benvinguts i benvingudes a la web de l’Ajuntament de Binissalem

 

Fa uns anys, l’Ajuntament de Binissalem va adoptar el model interactiu que ofereixen les noves tecnologies, tant a nivell intern com entre administracions. Ara, la comunicació immediata que aporta aquest sistema, també la volem fer extensiva a l’exterior, és a dir, a la ciutadania.

Des de la pàgina web de l’Ajuntament de Binissalem, volem aportar un plus i aconseguir que la comunicació entre l’administració i els ciutadans sigui fluida, efectiva i profitosa per a tots.

Un dels nostres objectius és que els residents a Binissalem puguin trobar el màxim de facilitats a la nostra pàgina, no només per comunicar-se amb l’Ajuntament, sinó també amb la resta d’institucions insulars, autonòmiques i estatals. Així, pretenem agilitzar tots els tràmits que es puguin realitzar des de casa, sense necessitat de desplaçament. Amb aquesta intenció s’establiran tots els links necessaris per a dur a terme aquestes actuacions, aconseguint que el ciutadà pugui navegar per les diferents institucions i departaments de manera senzilla.

A més d’aquests serveis i gràcies a aquesta nova eina que posem a disposició de tots, la informació d’interès sobre la nostra vila serà accessible des de qualsevol lloc del món i, per descomptat, des de Binissalem. Hi trobareu, entre d’altres, informació administrativa, llocs d’interès i activitats culturals, esportives i recreatives.

És primordial per al Consistori que el nostre poble no es quedi enrere en l’accés a la tecnologia més moderna i efectiva. Per aquest motiu, la formació i la informació són imprescindibles per a garantir l’accés a la cultura i a totes les possibilitats que ens ofereix internet.

Per tot això, és per a mi un motiu d’orgull i satisfacció presentar-vos la pàgina web de l’Ajuntament de Binissalem, amb la confiança que aquesta aportació serà d’utilitat per a tots els binissalemers i binissalemeres, tant a nivell personal com per donar a conèixer i valorar encara més el nostre estimat poble.