Normativa Participació Ciutadana

Projecte NormatiuData publicacióData de finalitzacióDies HàbilsAportacions telemàtiquesNorma Definitiva
Consulta prèvia de l’esborrany de la modificació del reglament municipal del cementeri i policia sanitària mortuòria15/06/202106/07/202115 participaciociutadana@ajbinissalem.net En tràmit
Consulta prèvia de l’esborrany de la modificació de l’ordenança municipal reguladora de la instal·lació de terrasses04/12/202004/01/202115 participaciociutadana@ajbinissalem.net En tràmit
Consulta prèvia al projecte d’aprovació de l’ordenança municipal reguladora d’àrea de circulació restringida ACIRE24/08/202014/09/202015 participaciociutadana@ajbinissalem.net En tràmit
Consulta prèvia al projecte de modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la utilització del servei de subministrament de menjar a domicili17/07/201816/08/201820 participaciociutadana@ajbinissalem.net En tràmit
Consulta prèvia al projecte de modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa de subministrament d’aigua17/07/201816/08/201820 participaciociutadana@ajbinissalem.net En tràmit
Consulta prèvia al projecte de modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei del centre de dia17/07/201816/08/201820 participaciociutadana@ajbinissalem.net En tràmit
Consulta prèvia al projecte de modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per estada a la vivenda tutelada17/07/201816/08/201820 participaciociutadana@ajbinissalem.net En tràmit
Consulta prèvia al projecte de modificació de l’Ordenança fiscal reguladora del preu públic per teleassistència domiciliària17/07/201816/08/201820 participaciociutadana@ajbinissalem.net En tràmit
Consulta prèvia al projecte de modificació del Reglament del Consell Escolar Municipal17/07/201816/08/201820 participaciociutadana@ajbinissalem.net En tràmit
Consulta prèvia al projecte de modificació del Reglament municipal del cementeri i policia sanitària mortuòria17/07/201816/08/201820 participaciociutadana@ajbinissalem.net En tràmit
Consulta prèvia al projecte de modificació del Reglament Orgànic municipal17/07/201816/08/201820 participaciociutadana@ajbinissalem.net En tràmit
Consulta prèvia al projecte de modificació d’Ordenança municipal reguladora de convivència, defensa i protecció a l’entorn humà17/07/201816/08/201820 participaciociutadana@ajbinissalem.net En tràmit
Consulta prèvia del projecte d’Ordenança fiscal reguladora de la taxa pels serveis prestats per la biblioteca municipal de Binissalem17/07/201816/08/201820 participaciociutadana@ajbinissalem.net En tràmit
Consulta prèvia del projecte de Reglament del Consell d’Infants de Binissalem17/07/201816/08/201820 participaciociutadana@ajbinissalem.net En tràmit
Consulta prèvia al projecte de Reglament regulador de l’organització i funcionament del Comité de Seguiment del servei d’aigua17/07/201816/08/201820 participaciociutadana@ajbinissalem.net En tràmit
Consulta prèvia al projecte de Reglament municipal regulador del servei públic de transports de viatgers/es a vehicles lleugers amb lloguer de conductor/a baix la modalitat de taxi17/07/201816/08/201820 participaciociutadana@ajbinissalem.net En tràmit
Consulta prèvia al projecte de Reglament d’ús i de la convivència de la piscina municipal de Binissalem17/07/201816/08/201820 participaciociutadana@ajbinissalem.net En tràmit
Consulta prèvia al projecte de modificació de l’Ordenança municipal reguladora del consum indegut de begudes a la via pública17/07/201816/08/201820 participaciociutadana@ajbinissalem.net En tràmit
Consulta pública prèvia al projecte de Reglament regulador del procediment administratiu electrònic23/11/201726/12/201720 participaciociutadana@ajbinissalem.net Finalitzat
Consulta pública prèvia al projecte de l’Ordenança general de subvencions23/11/201726/12/201720 participaciociutadana@ajbinissalem.net Finalitzat
Consulta pública prèvia al projecte de modificar l’Ordenança fiscal de la taxa per assistència domiciliària23/11/201726/12/201720 participaciociutadana@ajbinissalem.net Finalitzat
Consulta pública prèvia al projecte de modificar l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per utilització d’instal·lacions municipals de Can Gelabert, Casal de Cultura i altres instal·lacions municipals23/11/201726/12/201720 participaciociutadana@ajbinissalem.net Finalitzat
Consulta pública prèvia al projecte de regular amb Reglament del funcionament de la Comissió intersectorial de Salut23/08/201719/09/201720 participaciociutadana@ajbinissalem.net Finalitzat
Consulta pública prèvia al projecte de modificar l’Ordenança reguladora de la tinença d’animals de companyia23/08/201719/09/201720 participaciociutadana@ajbinissalem.net Finalitzat
Consulta pública prèvia al projecte de modificar el Reglament de la factura electrònica23/08/201719/09/201720 participaciociutadana@ajbinissalem.net Finalitzat
Consulta pública prèvia al projecte de modificar l’Ordenança fiscal reguladora del preu públic per a la utilització d’instal·lació per a la realització d’activitats esportives i oci23/08/201719/09/201720 participaciociutadana@ajbinissalem.net Finalitzat
Instruments de Gestió en Tràmit En tràmit