Legislatures democràtiques

 • Abril 1979

  Primeres eleccions municipals democràtiques

  Antoni Amengual Salom (UCD)

 • Maig 1983

  Segones eleccions municipals democràtiques

  Guillem Pons Pons (AP-PDP-UL)

 • Juny 1987

  Terceres eleccions municipals democràtiques

  Salvador Cànoves Rotger (PSOE)

 • Maig 1991

  Quartes eleccions municipals democràtiques

  Salvador Cànoves Rotger (PSOE)


 • Maig 1995

  Cinquenes eleccions municipals democràtiques

  Salvador Cànoves Rotger (PSOE)

 • Juny 1999

   Sisenes eleccions municipals democràtiques

  Salvador Cànoves Rotger (PSOE)

   

   

   

  Miquel Nadal Moyà (PSOE)

   

   

 • Maig 2003

  Setenes eleccions municipals democràtiques

  Miquel Nadal Moyà (PSOE)