Consulta prèvia del projecte d’Ordenança fiscal reguladora de la taxa pels serveis prestats per la biblioteca municipal de Binissalem

  • Data publicació: 17/07/2018
  • Data de finalització: 16/08/2018
  • Dies Hàbils: 20
  • Aportacions telemàtiques:
  • Norma Definitiva: En tràmit

Document adjunt a la normativa