Assessorament jurídic en expedients d’activitats i d’urbanisme

  • Nombre d'expedient: EXP.C.12/15
  • Tipus de contracte: Serveis
  • Tipus de procediment: Negociat sense publicitat
  • Data publicació: 22/02/2016
  • Data termini: 23/02/2016

Document adjunt al contracte