Manteniment del cementiri i gestió del tanatori

  • Nombre d'expedient: EXP.C.16/14
  • Tipus de contracte: Serveis
  • Tipus de procediment: Negociat sense publicitat
  • Data publicació: 18/12/2014
  • Data termini: 18/12/2014

Document adjunt al contracte