Millora de paviments i infraestructures al carrer de la Pau

  • Nombre d'expedient: EXP.C.11/14
  • Tipus de contracte: Obres
  • Tipus de procediment: Negociat sense publicitat
  • Data publicació: 12/08/2014
  • Data termini: 12/08/2014

Document adjunt al contracte