Millora d’enllumenat vials públics amb led’s

  • Nombre d'expedient: EXP.C.188/2019
  • Tipus de contracte: Obres
  • Tipus de procediment: Menor
  • Data publicació: 09/07/2019
  • Data termini: 30/07/2019

Document adjunt al contracte

  • Anunci BOIB
    SHA1: 55fb7112feafcec98a77300db5ff97ec64020172 Segell de Verificació 09-07-2019