Millora d’insfraestructures i paviments a l’entorn dels carrers sant Jordi i Antoni Torrandell

  • Nombre d'expedient: EXP.C.15/17
  • Tipus de contracte: Obres
  • Tipus de procediment: Negociat sense publicitat
  • Data publicació: 15/01/2018
  • Data termini:

Document adjunt al contracte